Algemene ledenvergadering (ALV) 2022

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de KNNV-Regio Enschede

Wanneer: Woensdag 12 oktober van 20.00 – 22.00 uur.
Waar: De MuseumFabriek | Het Rozendaal 11 | 7523 XG Enschede

Agenda:
1) Opening door de voorzitter
2) Financiële stand van zaken op 1 Oktober 2022
3) Uitspraak kascommissie over boekjaar 2021
4) Contributie vaststellen voor 2023
5) Jaarverslag 2021
6) Verslag van activiteiten 2022
7) PAUZE
8) Verkiezing bestuursleden:
—-a. Wim Bakker (herverkiesbaar)
—-b. Voorzitter (Wim Lengton aftredend, niet herverkiesbaar)
—-c. Rebecca Melkert (verkiesbaar)
9) Uitleg constructie relatie KNNV – DMF voor 2023
10) Contacten met de volgende organisaties toelichten: Vitens, Landschap Overijssel, Gemeente Enschede, Staatsbosbeheer, Vlijertse Meden, Zorgboerderij Viermarken
11) Uitleg geven over hetgeen gebeurd is in 2022 op het gebied van inventarisatie en projecten.
12) Rondvraag

Huidige Bestuursleden:

NaamTot wanneerFunctie
Wim LengtonALV eind 2022Voorzitter
Wim BakkerALV eind 2022Algemeen Bestuurslid
Hans de WijsALV voorjaar 2023Penningmeester
Kevin CollinsALV eind 2024Secretaris
Jan Deterd Oude WemeALV eind 2024Algemeen Bestuurslid
Datum & tijd
wo 12 oktober 2022 van 20:00 tot 22:00
Vertrekplaats

De MuseumFabriek
Het Rozendaal 11
7523XG Enschede