Witte Veen

Het Witte Veen is eigendom van Natuurmonumenten. Een gebied met maar liefst 30 ha hoogveen, en hierdoor een belangrijk leefgebied voor unieke soorten als de hoogveenglanslibel, nachtzwaluw, boomkikker, glimworm, kamsalamander en kraanvogel. Helaas zullen wij deze niet allemaal te zien krijgen!

In de afgelopen tijd zijn er allerlei werkzaamheden uitgevoerd in het Witte Veen en dit is om de verdroging en verzuring van het hoogveen tegen te gaan. Natuurmonumenten beschrijft het als volgt:

We gaan bijvoorbeeld bos omvormen, fosfaatrijke toplagen afgraven, greppels dempen, een voorde aanleggen, zandpaden ophogen, heide opschonen, vennen herstellen en stuwen herinrichten. Allemaal werkzaamheden die de waterhuishouding verbeteren. Het effect zal zijn dat we water langer vasthouden in de gebieden. Het zal natter worden maar het waterpeil stijgt niet. Er is dus weinig effect op de omgeving.

Hoe zullen wij het Witte Veen aantreffen?

Gaan jullie mee naar het Witte Veen? (Zie hieronder voor de relevante informatie)

Datum: 29 oktober 2022Starttijd: 10.00 uurEindtijd: 12.00 uur
Kosten: Vrienden van DMF/RMT  gratis; KNNV-leden: Gratis; Niet- leden €5,-Tijdens de excursie zullen de dan geldende Corona-maatregelen in acht worden genomen.Startpunt: Parkeerplaats Witteveenweg GPS: 52.141284, 6.855164
Vrienden van DMF/RMT dienen hun lidmaatschapskaart mee te nemen.Telefoon: (gedurende dag van de excursie): 06-25 43 00 75Meer informatie: https://enschede.knnv.nl  

Ondergrond: Dit zullen hoofdzakelijk onverharde paden zijn.
Tijdens de excursie zullen de dan geldende Corona-maatregelen in acht worden genomen.

Datum & tijd
za 29 oktober 2022 van 10:00 tot 12:00
Vertrekplaats

Parkeerplaats Witteveenweg
GPS 52.141284, 6.855164