Zilveren Maan – Luttenbergerven

Het Luttenbergerven waar wij heen gaan ligt ten zuiden vlak bij het dorp Lemelerveld. Aan de westkant ligt een dekzandrug, die paraboolvormig is. Aan de oostkant loopt een vrij vlak dekzandgebied langzaam in de richting van de Sallandse Heuvelrug. Hierdoor liggen er verschillende overgangen van nat naar droog in dit gebied. Dit is het gebied waar wij op zoek gaan naar o.a. de zilveren maan, de aardbeivlinder en (met wat geluk) het gentiaanblauwtje.

Verspreiding zilveren maan

De zilveren maan, onze doelsoort, is een mobiele vlinder die geregeld meer dan vijfhonderd meter aflegt, en in goede jaren nog verder. Zo is in 1997 de soort op maar liefst 30 kilometer van de dichtstbijzijnde populatie gezien. Dit was in het Bargerveen in Drenthe.

De zilveren maan is een vlinder van twee generaties, de tweede vliegt vanaf midden juli, dus wij zijn precies op tijd. Voor de ei-afzet maakt de vlinder vooral gebruik van het moerasviooltje, de zogenaamde waardplant van de rupsen. Zelf geniet de vlinder van de nectar van de koekoeksbloem en de kale jonker. En dit zijn voornamelijk vlinders van de eerste generatie, de tweede generatie drinkt gevarieerder en bezoekt hier o.a. de grote kattenstaart, watermunt en de blauwe knoop.

Nog even terug naar de ei-afzet. De eitjes worden afzonderlijk afgezet op de waardplant of in de directe omgeving daarvan. Soms gaat het vrouwtje zitten en schiet het eitje in de vegetatie of zij vliegt boven de vegetatie en laat het vallen. En wij gaan op zoek naar dit uniek vlindersoort. Gaan jullie mee naar de Luttenbergerven?

Wil jij erbij zijn? Zie hieronder voor de relevante informatie.

Datum: 16 juli 2022Vertrektijd: 10.00 uurTijd terug: 14.00 uur
Kosten: Vrienden van DMF/RMT  gratis; KNNV-leden: Gratis; Niet- leden €5,-Tijdens de excursie zullen de dan geldende Corona-maatregelen in acht worden genomen.Verzamelpunt: Praxis Bouwmarkt Enschede
Schuttersveld 8
7514 AL Enschede
Vrienden van DMF/RMT dienen hun lidmaatschapskaart mee te nemen.Telefoon: (gedurende dag van de excursie): 06-25 43 00 75Meer informatie: https://enschede.knnv.nl

Graag aanmelden via mail naar: secretaris@enschede.knnv.nl

Ondergrond: Dit zullen hoofdzakelijk onverharde paden zijn.

Benzinekosten: Deze worden afgerekend met de chauffeur van de auto waarin men mee rijdt. De chauffeur rekent een bedrag van € 0,30 euro per km gedeeld door het aantal personen. Er wordt gestreefd om met 4 personen per auto te rijden.

Datum & tijd
za 16 juli 2022 van 10:00 tot 14:00
Vertrekplaats

Praxis Bouwmarkt Enschede
Schuttersveld 8
7514 AL Enschede
GPS 52.2249 6.8798