KNNV Enschede heeft een nieuwe site

Het KNNV Enschede heeft een nieuwe site. Het adres is veranderd naar: https://enschede.knnv.nl/

Verder is de Facebook pagina van de Insectenwerkgroep omgezet naar een algemenere pagina voor de hele KNNV Enschede. Zie https://www.facebook.com/groups/knnvenschede