Standpunten

Goed beheer: Natuurlijk!

Hieronder vermelden we een aantal standpunten van andere organisaties waarin het KNNV Enschede zich heel goed kan vinden.

Standpunten EIS Nederland:

 • Inzaaien bloemenmengsels: gebruik lokale soorten, zaai geen carnavalsmengsel
 • Honingbijen: wees terughoudend in het inzetten van honingbijen
 • Bijenhotels: maak geen reusachtige complexen van ‘bijenflats’

Goed maaibeheer:

 • Maai gefaseerd
 • Maai 1 keer op voedselarme gronden, 2 keer op voedselrijke gronden
 • Maai zo laat mogelijk in het jaar
 • Voer het maaisel af
 • Niet klepelen
 • Gebruik licht materieel
 • Verschraal het grasland

Eikenprocessierups:

 • Bestrijd de eikenprocessierups zoveel mogelijk door het stimuleren van natuurlijke vijanden.
 • Bijvoorbeeld door natuurvriendelijk beheer van bermen en groenstroken en het stimuleren van meer bloeiende planten.
 • Op plekken met een groot risico de nesten op een veilige manier wegzuigen.
 • Plekken met veel nesten tijdelijk afsluiten en duidelijke informatie geven over de risico’s.
 • Gebruik preventief bestrijding met de biologische middelen alleen in uitzonderlijke gevallen, als andere methoden niet mogelijk zijn.
 • Gebruik biologische middelen alleen op het juiste moment.
 • Houd rekening met rupsen van andere vlindersoorten.
 • Houd de lokale vlinderstand in het oog d.m.v. monitoring.

Links:

Boeken: